İş İngilizcesi

Comment are off

Kişilerin farklı iş ortamlarında kendilerini İngilizce ifade edebilmelerini, etkili iletişim kurabilmelerini ve özel iş alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak Sözlü iletişim çeşitleri ve teknikleri hakkında daha derin bilgi sağlayarak, kişilere bu alanlarda daha fazla pratik yapma fırsatı sunmak Yazılı iletişim çeşitleri ve teknikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlamak, ve halihazırda dünya pazarında şirketler arasında kullanılan orijinal yazılı metin örnekleri üzerinde çalışarak kişilerin bu alandaki deneyim ve becerilerini artırmak Değişik kültürler ve bu kültürlere ait olan davranış kalıpları hakkında kişileri bilgilendirmek; ve bu sayede katılımcılara kültürlere göre doğru sosyal normları kazandırarak içinde bulunabilecekleri farklı kültürel ortamlara hazır hale getirmektir.

İş İngilizcesi kurslarımız, günlük iş hayatında kullandığınız İngilizcenizi geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Kurslarımız iş hayatında ihtiyaç duyulan konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Buna ek olarak İş Ingilizcesi kelime hazinenizi ve dil bilginizi geliştirme fırsatınız da olacaktır.